oficiální webové stránky
Novinky

Jsme na Facebooku !

Sledujte nás.


23. září 2022 - aktualizovány probíhající výstavy, upgrade redakčního systému, pluginů a PHP, na které


7. července 2022 - obrazy Petra Vlacha lze nyní shlédnout na výstavě Lidská práva v Itálii


18. ledna 2022 - přidány chybějící obrázky do sekce Aktivity, výstavy


14. ledna 2022 - přidána pozvánka na výstavu Petra Vlacha v zámecké konírně Muzea Vysočiny v Třebíči


17. listopadu 2021 - Aktualizovány probíhající výstavy


31. srpna 2021 - Přidány fotografie ze zahájení výstavy ve Žďáru nad Sázavou a aktualizován seznam členů


20. srpna 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v rámci festivalu Slavnosti jeřabin


30. června 2021 - Přidána pozvánka na výstavu Barvy a tvary


7. února 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v Třebíči


27. října 2020 - Přidán rozsáhlý novinový článek k 30. výročí vzniku SVUV


15. září 2020 - Přidána fotogalerie z vernisáže v Dačicích


26. srpna 2020 - Odebráno info k výstavě ve Žďáře - k dohledání zde ... Přidána pozvánka na výstavu Třicítka v Dačicích...


14. srpna 2020 - Přidány fotky a text k výstavě "Ozvěny Vysočiny" ve Žďáru nad Sázavou


3 července 2020 - velký upgrade, úprava našeho profilu na wikipedii, přechod stránek ze systému Joomla na Wordpess, starší novinky přeházeny do historie novinek a moc dalších úprav...
>> Historie novinek <<

Odkazy:TOPlist

Aktuální výstavy:

Benefiční výstava Medvídek

Jedná se o benefiční prodejní kolektivní výstavu připravovanou Spolkem výtvarných umělců Vysočiny ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Na výstavu budou přizvání umělci z nejrůznějších výtvarných oborů a míst. Smyslem a posláním výstavy je shromáždění finančních prostředků, které budou použity pro tisk dětské pohádkové česko-ukrajinské knížky „Medvídek Mlsounek / ВедмедикЛасунчик“.

Jedná se již o druhý česko-ukrajinský titul, který vydá Muzeum Vysočiny Jihlava. První kniha s názvem „Bajky a pohádky z lesů a luk / Байкитаказкилісів і лугів“ vyšla v květnu 2022 a v červenci byl proveden dotisk. Na vydání knihy se finančně podílely, vedle Muzea Vysočiny Jihlava, ještě Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava. Tyto tři instituce zaplatily pouze tisk knih. Jiné náklady nevznikly, protože autor textů a ilustrací (Pavel Bezděčka) i překladatelka (Ksenija A. Zaščepkina) se vzdali honorářů. Kniha byla neprodejná a uvedené instituce ji distribuovaly do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic, tedy tam, kde žijí ukrajinské děti a mámy, nebo tam, kde o ně pečují a vzdělávají je. V současné době je veškerý náklad již rozebrán a připravuje se další dotisk. Zájem o knihu je enormní, neustále se ozývají zájemci z celé republiky.

Autor s překladatelkou nyní připravují druhou knížku. Jedná se o pohádkový příběh malého medvídka Mlsounka rozepsaný v devatenácti kapitolách. Ilustrace v knize jsou od Barky Zichové, známé ilustrátorky a scénografky. Zvláštností knihy je zpěvník s notovým záznamem a kytarovými akordy obsahující písničky, které si zvířátka (medvídek, veverka, žáby….) v jednotlivých kapitolách zpívají. Melodie písniček složil autor knihy společně s muzikantem a folkloristou Jaroslavem Smutným z Veselí nad Moravou.

Zkušenosti s první knihou zrcadlově uspořádaných česko-ukrajinských bajek a pohádek ukazují, že je to vynikající prostředek k učení českého jazyka nejen pro ukrajinské děti, ale i pro jejich maminky a babičky, který výrazně přispívá k jejich integraci v naší společnosti. Právě proto přišel autor s Medvídkem Mlsounkem, neboť je to pohádkově naivní příběh pro velmi malé děti, jimž medvídkovy příhody budou čteny dospělými.

Veškerý zisk z Benefiční výstavy Medvídek bude soustředěn na účtu Spolku výtvarných umělců Vysočiny a následně bude, na základě smlouvy, převeden na účet Muzea Vysočiny Jihlava určeném k vydání (tisku) knihy Medvídek Mlsounek / ВедмедикЛасунчик. Kniha bude neprodejná a bude distribuována do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic.

 

Organizátor: Spolek výtvarných umělců Vysočiny (www.svuv)

Kurátor výstavy: Pavel Bezděčka

Místo konání: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57, výstavní prostor Arkády

Termín: 15.10. – 13.11.2022

Vernisáž: v sobotu 15. října 2022 v 15 hodin

 

Informace pro autory:

Svá díla, prosíme, nabídněte kurátorovi výstavy (724 285 355, bezdecka.art@gmail.com, také na FB), společně se dohodnete na způsobu doručení díla do muzea, na prodejní ceně a dalších podrobnostech. Počet prací není nijak omezen. Fotografie, grafické listy atd. je vhodnější dodat adjustované. Popisky, pozvánky, plakát – vše vytvoří pracovníci muzea. S autorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce, v případě neprodání díla bude toto autorovi vráceno.

Vaše jméno (budete-li souhlasit) i s názvem díla bude uvedeno na všech materiálech týkající se výstavy a její propagace. V případě zájmu redakcí se objeví i ve sdělovacích prostředcích.

 

 

Pavel Toman a Josef Macek – Tvary a barvy

  1. 9. – 16. 10. 2022

Masarykovo náměstí 24, Jihlava

 

Výstava představuje průřez tvorbou dvou výrazných jihlavských osobností, pedagogů a výtvarníků, ale předevšímdlouholetých přátel – sochaře Pavla Tomana a malíře Josefa Macka.

 

Pavel Toman

Jihlavský rodák Pavel Toman (nar. 23. 1. 1956) je nejen pedagog, významný organizátor kulturního života v Jihlavě a dlouholetý předseda Spolku Výtvarných umělců Vysočiny, ale především sochař. Vystudoval Filozofickou fakultu UJEP v Brně, obory psychologie-ruština-dějepis.Jeho pedagogická činnost je spjata s jihlavskou Střední školou stavební, kde působil jako učitel a také její ředitel. Svoji sochařskou tvorbu zahájil drobnými šperky a miniaturami, postupně pak přecházel k rozměrnějším dílům a abstraktním skulpturám.I když na počátku experimentoval s různými materiály, zaměřil se později téměř výhradně na dřevo, které nejvíce odpovídá jeho tvůrčím záměrům, a které někdy kombinuje s kovem nebo přírodním kamenem. Vznikají tak většinou rozměrnější sochy abstraktních i organických tvarů, tematicky odrážející jeho zájem o vznik života, nekonečnost prostoru, působení přírodních živlů, ale i zachycení emočních stavů a plynutí v čase.Od roku 2001 je členem Spolku (dříve Sdružení) výtvarných umělců Vysočiny, jehož vedení později převzal právě po Josefu Mackovi. Na svém kontě má řadu individuálních i skupinových výstav doma i v zahraničí.

 

Josef Macek

Mezi významné osobnosti Vysočiny neodmyslitelně spojené s Jihlavou patří také malíř, grafik a pedagog Josef Macek (12. 3. 1936 – 20. 2. 2021). Narodil se v Sázavě u Žďáru nad Sázavou, po maturitě na gymnáziu v Novém Městě na Moravě vystudoval v letech 1959–1963 jihlavský Pedagogický institut s aprobací český jazyk, dějepis a výtvarná výchova. V Jihlavě poté trvale zakotvil a věnoval se dlouhá letá právě pedagogické činnosti, tu od80. let obohatil o vlastní výtvarnou tvorbu, která jej naplňovala pocitem volnosti, svobody a seberealizace.Vzdělání uměleckého směru získal především u jihlavských výtvarníků Josefa Kose, Josefa Bulanta, Karla Hyliše a Aloise Toufara. V Mackově abstraktní tvorbě se odráží zejména jeho vztah ke krajině, zájem o problematiku lidského bytí a vlastní prožívání skutečnosti.Jeho důmyslně promyšlené malířské kompozice se vyznačujíspontánním malířským rukopisem plným dynamiky, tvarovou stylizací a expresívní barevností. Od roku 1985 byl členem Sdružení výtvarných umělců Vysočiny (při Unii výtvarných umělců ČR), kterému také několik let předsedal. Také jeho výstavní činnost ať už spolková, kolektivní nebo autorská je velmi bohatá.

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy Petra Vlacha lze aktuálně shlédnout také na výstavě

LIDSKÁ PRÁVA? #NO-GAP

FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI – Rovereto (TN) – Itálie

 

 

Mezinárodní výstava
LIDSKÁ PRÁVA? #NO-GAP
FONDAZIONE CAMPANA DEI CADUTI – Rovereto (TN) – Itálie
11. června > 11. října 2022
kurátorem je Roberto Ronca
organizace Debora Salardi
„Vyváženost jednotlivce přispívá k celkové stabilitě mezi lidmi a jimi mezi zeměmi. To vede k lepšímu na celém světě.“
Petr Vlach
Campana dei Caduti
 
 
 
 
 

 

 

 

Spolek výtvarných umělců Vysočiny ( SVUV) je členem Unie výtvarných umělců ČR a jejím prostřednictvím i celosvětové organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) a celostátní Rady uměleckých obcí ČR. Je dobrovolnou výběrovou organizací sdružující výtvarné umělce a teoretiky. 

Spolek výtvarných umělců Vysočiny vznikl pod názvem „Sdružení výtvarných umělců Vysočiny“ počátkem roku 1990 jako spolek umělců působících v regionu Českomoravské vysočiny zahrnující okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Po roce činnosti došlo k osamostatnění žďárských výtvarníků, kteří založili Klub výtvarných umělců Horácka.

Spolek výtvarných umělců Vysočiny je dobrovolnou výběrovou organizací výtvarných umělců. Ve svých stanovách má jasně určený postup pro výběr nových členů.


Zastoupení členů SVUV v různých oblastech výtvarné tvorby je různorodé a pestré, někteří z výtvarníků se profilují i ve více oblastech jako jsou:
– kresba a malba
– grafika
– koláže
– fotografie
– design
– sochařství
– umělecké kovářství

Spolek výtvarných umělců Vysočiny se pravidelně představuje veřejnosti na každoročních členských výstavách. Ty se konají především ve větších městech Vysočiny jako např. v roce 2004 ve Žďáru nad Sázavou, v roce 2005 v Pelhřimově, v roce 2006 v Jihlavě nebo v roce 2007 v Třebíči. Spolek se však snaží propagovat výtvarné umění i v menších městech regionu – v roce 2007 tak byla například uspořádána spolková výstava v Jaroměřicích nad Rokytnou. Po delší přípravě se také podařilo zorganizovat v roce 2008 členskou výstavu mimo region Vysočiny – v Prostějově, v tamějším Muzeu Prostějovska. V roce 2014 se SVUV představil na velké spolkové výstavě v jihočeských Prachaticích.
Na podzim roku 2008 se uskutečnila rozsáhlá výstava regionálních umělců „Výtvarná Vysočina 2008“ v Oblastní galerii Vysočiny, na které se kromě členů SVUV představili i členové druhého výtvarného spolku působícího v tomto kraji – Klubu výtvarných umělců Horácka. Stejně rozsáhlou prezentaci obou výtvarných spolků se podařilo znovu uspořádat v roce 2013 pod názvem „Výtvarná Vysočina 2013“ – tato výstava byla zahájena v OGV v Jihlavě, poté se přestěhovala do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a v redukované podobě byla kolekce představena i v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Po dlouhé přípravě se podařilo SVUV také představit v zahraničí. Na podzim 2010 vystavilo 15 členů sdružení svá výtvarná díla na radnici v holandském Purmerendu, což je partnerské město Jihlavy. Další zahraniční výstavu se podařilo uspořádat v roce 2015 na Slovensku v Nitře (Kraj Vysočina a Nitranský kraj jsou partnerskými kraji).

Pavel Toman, předseda SVUV 

Číst více…