oficiální webové stránky
Novinky

Jsme na Facebooku !

Sledujte nás.


3. března 2023 - aktualizovány probíhající výstavy


2. ledna 2023 - přidána pozvánka na výstavu v Litovli


30. prosince 2022 - smazány neaktuální výstavy


23. září 2022 - aktualizovány probíhající výstavy, upgrade redakčního systému, pluginů a PHP


7. července 2022 - obrazy Petra Vlacha lze nyní shlédnout na výstavě Lidská práva v Itálii


18. ledna 2022 - přidány chybějící obrázky do sekce Aktivity, výstavy


14. ledna 2022 - přidána pozvánka na výstavu Petra Vlacha v zámecké konírně Muzea Vysočiny v Třebíči


17. listopadu 2021 - Aktualizovány probíhající výstavy


31. srpna 2021 - Přidány fotografie ze zahájení výstavy ve Žďáru nad Sázavou a aktualizován seznam členů


20. srpna 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v rámci festivalu Slavnosti jeřabin


30. června 2021 - Přidána pozvánka na výstavu Barvy a tvary


7. února 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v Třebíči


27. října 2020 - Přidán rozsáhlý novinový článek k 30. výročí vzniku SVUV


15. září 2020 - Přidána fotogalerie z vernisáže v Dačicích


26. srpna 2020 - Odebráno info k výstavě ve Žďáře - k dohledání zde ... Přidána pozvánka na výstavu Třicítka v Dačicích...


14. srpna 2020 - Přidány fotky a text k výstavě "Ozvěny Vysočiny" ve Žďáru nad Sázavou


3 července 2020 - velký upgrade, úprava našeho profilu na wikipedii, přechod stránek ze systému Joomla na Wordpess, starší novinky přeházeny do historie novinek a moc dalších úprav...
>> Historie novinek <<

Odkazy:TOPlist


 

Přehled aktivit Sdružení výtvarných umělců Vysočiny – od 21.7.2015 Spolku výtvarných umělců Vysočiny v letech 2006 – 2018

2006200720082009201020112012201320142015201620172018

2018
• Ve čtvrtek 15. února 2018 byla v Galerii DK Panský dům v Uherském Brodu zahájena výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Na výstavě se představilo 15 členů spolku, to znamená o něco více než polovina členů. Každý z účastníků výstavy měl možnost dodat na výstavu 3 až 5 výtvarných děl z období posledních pěti let tvorby. Domluvili jsme se, že touto výstavou uctíme památku našeho dlouholetého člena Františka Dörfla, který nás opustil v prosinci 2017. Proto byl na pozvánce a na plakátu k výstavě použit motiv z jednoho obrazu Františka Dörfla a na výstavě take byly vystaveny jeho obrazy. Na výstavě v Uherském Brodu tak návštěvníci shlédli abstraktní obrazy malířů Františka Dörfla, Luboše Kerndla, Petra Vlacha, Paula Ewerta, Jana Pevného a Vladimíra Braunera, počítačové malby Pavla Bezděčky, experimentální kombinované obrazy s použitím různých materiálů od Ladislava Kukly, voskové pastely Evy Milichovské, kovové sochy Huga Jonáše, dřevěné sochy Pavla Tomana, objekty Arnošta Káby, abstraktní fotografie Petra Klukana, portrétní fotografie Josefa Prodělala, fotografie krajin Jaroslava Hedbávného.

Dokumenty k této akci:
Pozvánka na výstavu

• Ve středu 18. dubna 2018 jsme navštívili ateliér našeho člena Petra Vlacha v Polné a pokračovali jsme tak v tradici postupných návštěv tvůrčích míst, kde vytvářejí svoje díla členové našeho spolku.

Fotodokumentace z návštěvy ateliéru Petra Vlacha:

• Na začátku září 2018 byla zahájena výstava spolku ve Vysokém Mýtě. Na zahájení výstavy v neděli 2. září 2018 přišel i starosta města Vysokého Mýta Ing. František Jiraský, aktivity SVUV a samotnou výstavu ve Vysokém Mýtě pak představil předseda spolku Pavel Toman. Možnost říci něco více k vystaveným výtvarným dílům dostali i samotní autoři – na vernisáži byli přítomni kromě předsedy také Paul Ewert, David Habermann, Pavel Bezděčka a Petr Vlach. Výstavní prostor ve Vysokém Mýtě byl zcela specifický, jednalo se o galerii ve zvonici. Jedno patro zvonice jsme vyčlenili pro prezentaci uměleckých fotografií Petra Klukana, Jaroslava Hedbávného a Josefa Prodělala. V dalším patře zvonice pak mohli návštěvníci shlédnout tvorbu Luboše Kerndla, Evy Dolejšové, Zdeňka Šplíchala, Ladislava Kukly a Davida Habermanna. V nejvyšším patře zvonice pak byla prezentována výtvarná díla Alice Waisserové, Paula Ewerta, Petra Vlacha, Pavla Bezděčky a Pavla Tomana.

Dokumenty k této akci:

pozvánka na výstavu

Fotografie ze zahájení výstavy: 

<- zpět na začátek stránky

2017
• Ve středu 8. února 2017 se uskutečnilo setkání členů SVUV v ateliéru Františka Dörfla v Jihlavě. Členové se sešli v hojném počtu 10 účastníků, přijeli i členové i ze vzdálenějších míst jako např. Eva Dolejšová nebo Petr Vlach. Setkání se zúčastnil i potenciální nový člen spolku Pavel Bezděčka. Všichni návštěvníci obdivovali rozsáhlou tvorbu Františka Dörfla – pastely, tisky, oleje, grafiky, objekty i koláže.

Fotodokumentace z návštěvy ateliéru Fratiška Dörfla

• V termínu od 30.3.2017 do 28.5.2017 se uskutečnila spolková výstava v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Název výstavy: „Novinky z tvorby členů Spolku výtvarných Výstava se uskutečnila na tzv. muzejních arkádách. Prezentovány byly novinky z tvorby členů SVUV a jejich hostů z posledního roku jejich tvorby.

 

Dokumenty k této akci:
Pozvánka na výstavu

 

   
Fotografie ze zahájení výstavy

Článek v Jihlavských listech:

• V pátek 21.4.2017 v 17.00 hodin byla úspěšně zahájena spolková výstava SVUV v Galerii v Hlinsku. Své výtvarné práce převážně z posledních pěti let tvorby představilo 19 členů spolku a dva hosté – Pavel Bezděčka a Hugo Jonáš. Výstavní prostory v Galerii v Hlinsku jsou dosti rozsáhlé, proto bylo možné představit tvorbu členů SVUV a jejich hostů v patřičné šíři i pestrosti. Instalace se vydařila, popisky byly připraveny přesně a pečlivě, stejně tak nasvícení výtvarných děl. Vernisáž byla obohacena kulturním programem v podobě kytarových skladeb, které byly předvedeny žáky z místní ZUŠ.

 

Dokumenty k této akci:
Pozvánka na výstavu, plakát na výstavu

Fotografie ze zahájení výstavy

Článek v Jihlavských listech:

 

•  11. října 2017 zemřel ve věku 86 let zakládající člen Spolku výtvarných umělců Vysočiny Jindřich Boška  

• 27. prosince 2017 zemřel ve věku 83 let zakládající člen Spolku výtvarných umělců Vysočiny František Dörfl  

• Na členské schůzi konané dne 14.12.2017 byli do SVUV přijati dva noví členové:

Pavel Bezděčka – fotografie, počítačová grafika, ilustrace

David Habermann – umělecké kovářství, sochařství

• Téměř po celý rok 2017 vycházely v Jihlavských listech medailonky členů SVUV, které připravil Petr Klukan. Díky medailonkům se veřejnost dozvěděla více o tvorbě našich členů. Všechny medailonky jsou umístěny na webu SVUV 

<- zpět na začátek stránky

2016
• V lednu až dubnu 2016 byly aktualizovány profily členů SVUV na webové stránce spolku. Aktualizaci provedl Josef Prodělal na základě podkladů od jednotlivých členů.

• Spolková výstava v Třebíči
Výstava se uskutečnila v zámecké konírně Muzea Vysočiny v Třebíči. Termín výstavy: 28.1.2016 až 6.3.2016. Zahájení výstavy se konalo ve čtvrtek 28.1.2016 v 17.00 hodin. Velká účast při zahájení, velice pozitivní hodnocení, vyšly články v Horáckých novinách a Jihlavských listech. Po dohodě se zástupcem Muzea Vysočiny se jednalo o výstavu výběrovou. O výběru děl na výstavu rozhodla výstavní komise složená ze zástupců Muzea Vysočiny (Michal Zábrš a kunsthistorička Mgr. Lucie Pálková) a SVUV (František Dörfl, Zdeněk Šplíchal). Po posouzení prostor k výstavě a při účasti většiny našich členů bylo možné představit 2-4 práce od každého zúčastněného autora.

Dokumenty k této akci:
Pozvánka na výstavu

Fotodokumentace z výstavy:
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7Foto 8Foto 9Foto 10Foto 11Foto 12Foto 13Foto 14Foto 15Foto 16Foto 17Foto 18Foto 19Foto 20Foto 21Foto 22Foto 23Foto 24Foto 25Foto 26

Článek v Jihlavských listech
Článek v Horáckých novinách
Článek v Třebíčském deníku

• V souladu s návrhem aktivit na rok 2016 se uskutečnila jedna z plánovaných návštěv ateliérů. 8. června 2016 to byla návštěva ateliéru Pavla Tomana. Další návštěvy ateliérů členů SVUV budou pokračovat v roce 2017.

• V sobotu 3. prosince 2016 se v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti uskutečnilo jednání zástupců všech výtvarných spolků sdružených v UVU ČR. Spolek výtvarných umělců Vysočiny na jednání zastupoval předseda spolku Pavel Toman.

Fotodokumentace z jednání:

• Rada SVUV se v roce 2016 zabývala dvěma přihláškami zájemců o členství v SVUV. Konkrétně se jednalo o tyto uchazeče: Pavel Bezděčka – fotografie, počítačová grafika, ilustrace a David Habermann – umělecké kovářství, sochařství. Oba uvedení uchazeči o členství byli Radou SVUV doporučeni. V souladu se stanovami SVUV budou 1 rok hostovat a účastnit se spolkových výstav, po roce rozhodne členská schůze, zda budou za člena přijati či ne.

• V roce 2016 začaly v Jihlavských listech vycházet medailonky členů SVUV. Na základě podkladů od členů tyto medailonky připravil a publikoval Petr Klukan. V roce 2016 vyšlo celkem 12 profilů členů SVUV. Medailonky jsou naskenovány a umístěny také na webové stránce SVUV.

<- zpět na začátek stránky

2015
• Rok 2015 byl pro SVUV poněkud turbulentní. Členská schůze v prosinci roku 2014 zvolila novou Radu SVUV, ta se dvakrát sešla na jednání, avšak nedospěla k dohodě o vedení SVUV ani o rozdělení funkcí. Jediným řešením se pak ukázalo být svolání mimořádné schůze, na které se řešilo, zda bude činnost SVUV ukončena nebo zda bude pokračovat dále. Většina členů na mimořádné schůzi projevila zájem o pokračování v činnosti. Na mimořádné schůzi se pak vytvořila skupina dobrovolníků, která byla ochotna pracovat v Radě SVUV. Tito dobrovolníci pak byli zvoleni do nové Rady SVUV. Nová Rada SVUV se následně sešla a zvolila si vedení spolku na následující volební období takto: předseda – Pavel Toman, místopředseda – Petr Vlach, správce majetku spolku – Alice Waisserová, členové Rady SVUV – František Dörfl a Petr Klukan.

• Nová Rada SVUV začala ihned řešit nezbytné legislativní kroky – změnu „sdružení“ na „spolek“ a nutnost zápisu do spolkového rejstříku (dáno zákonem). Současně s tím se Rada SVUV rozhodla navrhnout nové stanovy, jelikož původní stanovy SVUV byly již značně zastaralé a nevyhovující. Návrh nových stanov byl rozeslán všem členům SVUV, všichni se k němu mohli vyjádřit na členské schůzi konané 24.6.2015. Nové stanovy byly členy odsouhlaseny a odeslány na Krajský soud v Brně společně s žádostí o změnu „sdružení“ na „spolek“. Krajský soud návrh přijal bez připomínek , odsouhlasil i stanovy a potvrdil zápis do spolkového rejstříku pod novým názvem: „Spolek výtvarných umělců Vysočiny, z.s.“

• Těsně před konáním červnové členské schůze, dne 22. června 2015 zemřel ve věku 78 let dlouholetý člen SVUV akademický malíř Josef Kremláček – vynikající malíř, grafik a ilustrátor.

• Po celý rok 2015 probíhala spolupráce s třebíčskou galerií KRUH – v měsíčních intervalech se v této galerii vystřídala se svými výstavami celá řada členů SVUV – František Dörfl, Pavel Toman, Petr Klukan, Petr Vlach, Eva Dolejšová, Arnošt Kába, Jaroslav Hedbávný, Luboš Kerndl a dále byl výstavní prostor dán k dispozici i nežijícím členům Josefu Kremláčkovi a Hynku Luňákovi.

• V letních měsících roku 2015 se připravovala spolková výstava v Krajském kulturním středisku ve slovenské Nitře. Na výstavu se přihlásilo 16 členů SVUV, přepravu děl na místo konání zajistili svými soukromými vozidly Pavel Toman a Petr Vlach, výstava se uskutečnila v termínu od 25.9.2015 do 22.10.2015. Na zahájení výstavy byli na Slovensku přítomni Pavel Toman s manželkou, Petr Vlach, Paul Ewert s manželkou a dcerou. Výstava byla v Nitře přijata s velkým zájmem, o výstavě se psalo v regionálním tisku na Slovensku i v Čechách (Jihlavské listy)

Dokumenty k této akci:

plakát k výstavě:

pozvánka na výstavu:

úvodní slovo předsedy SVUV k zahájení výstavy 

fotografie ze zahájení výstavy:

 

článek v Jihlavských listech  

• SVUV se v roce 2015 rozhodl zásadně změnit svoji prezentaci na internetu a zadal panu Davidu Havlíčkovi práce na nové webové stránce SVUV. Na členské schůzi došlo k rozhodnutí, že se SVUV bude prezentovat také na Facebooku, k tomuto účelu bude vytvořen profil spolku a spravovat ho bude místopředseda Petr Vlach. Členové spolku byli vyzváni, aby aktualizovali údaje ve svých autorských listech, přičemž úpravu autorských listů bude technicky zajišťovat Josef Prodělal.

<- zpět na začátek stránky

2014

Do roku 2014 přesáhla výstava SVUV a KVUH, která byla zahájena 14. listopadu 2013 v Novém Městě na Moravě, tato výstava trvala v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě až do 2. února 2014. Na výstavu byla převezena všechna díla, která byla představena na přehlídce výtvarných umělců Vysočiny konané v září a říjnu 2013 v Jihlavě. 

Od 14.2.2014 do 30.3.2014 pak byla výstava SVUV a KVUH převezena do Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Vzhledem k menším výstavním prostorám musela být provedena redukce vystavovaných děl. Redukce však byla provedena tak, aby byl každý vystavující výtvarník zastoupen minimálně jedním dílem.
Dokumenty k této akci:
pozvánka na výstavu
Fotografie ze zahájení výstavy:
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7
Foto 8Foto 9Foto 10

Sdružení výtvarných umělců Vysočiny se v roce 2014 rozhodlo představit tvorbu svých členů až ve vzdálených jihočeských Prachaticích. V tomto městě sídlí v historických prostorách bývalého opevnění města krásná a rozlehlá Galerie Dolní brána. 
Díky velikosti výstavních prostor bylo možné představit 18 výtvarníků ze Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Jako vždy se jednalo o pestrou prezentaci malířských děl, fotografií, kreseb, šperků, keramiky, kovových i dřevěných soch.
Vernisáže, která se konala 5. listopadu 2014, se zúčastnili významní představitelé města a široká kulturní veřejnost. Sdružení výtvarných umělců Vysočiny představil předseda Pavel Toman, z členů byl zahájení přítomen Paul Ewert a Jindřich Boška, rodák z nedalekého Vlachova Březí. Výstava výtvarníků z Vysočiny byla v Prachaticích ke shlédnutí až do 23.12.2014.
Dokumenty k této akci:
pozvánka na výstavu
Fotografie ze zahájení výstavy:
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7
Foto 8Foto 9
článek v Jihlavských listech

<- zpět na začátek stránky 

2013
V termínu od 26. dubna 2013 do 12. května 2013 se v Moravských Budějovicích uskutečnila členská výstava SVUV. Výtvarní umělci SVUV představili svoji aktuální tvorbu ve výstavním sále v zámeckých konírnách.
Výstava byla pořádána formou salonu, tedy s odpovědností každého vystavujícího autora za vystavená výtvarná díla a jejich odpovídající úroveň. Většina vystavujících respektovala doporučení Rady SVUV, aby byla prezentována především výtvarná tvorba z posledního období.
Za velkého zájmu veřejnosti výstavu zahájil ředitel Městského kulturního střediska Beseda a předseda SVUV Pavel Toman, který přítomným představil vystavující umělce a informoval je o dalších aktivitách SVUV.
Dokumenty k této akci:
plakát k výstavě
pozvánka na výstavu – přední strana
pozvánka na výstavu – zadní strana se seznamem vystavujících
Fotografie ze zahájení výstavy:
foto 1foto 2foto 3foto 4foto 5foto 6foto 7,
foto 8foto 9foto 10foto 11foto 12foto 13,
foto 14foto 15foto 16foto 17foto 18 
článek v Jihlavských listech

Od 5. září 2013 do 13. října 2013 se uskutečnila v Oblastní galerii Vysočiny v galerijním domě Masarykovo náměstí 24 velká přehlídka členů dvou uměleckých sdružení na Vysočině – Sdružení výtvarných umělců Vysočiny a Klubu výtvarných umělců Horácka, celkově se na výstavě představilo téměř 40 výtvarníků. Na zahájení výstavy se dostavil i primátor Města Jihlavy ing. Jaroslav Vymazal, který ocenil, že jihlavská veřejnost má v určitých periodách díky úsilí SVUV a OGV příležitost seznámit se s tvorbou regionálních výtvarníků. Tvorbu regionálních výtvarníků pak charakterizoval ředitel OGV Mgr. Daniel Novák a předseda SVUV Pavel Toman.
OGV poskytla pro výstavu „Výtvarná Vysočina 2013“ téměř celý galerijní dům na Masarykově náměstí, větší část stálé sbírky byla na dobu výstavy svěšena. Při příležitosti výstavy byl vydán za podpory Města Jihlavy a Kraje Vysočiny reprezentativní katalog, jehož přípravě věnoval velké množství času a bez nároku na odměnu člen SVUV Arnošt Kába.
Dokumenty k této akci:
pozvánka na výstavu
Úvodní slovo k výstavě – PhDr. Oskar Brůža
Úvodní slovo k výstavě – Mgr. Daniel Novák
článek v Jihlavských listech
Fotografie:
foto 1foto 2foto 3foto 4foto 5foto 6foto 7foto 8foto 9foto 10foto 11foto 12foto 13foto 14foto 15

Od 14. listopadu 2013 do 2. února 2014 se uskutečnila v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě velká přehlídka členů dvou uměleckých sdružení na Vysočině – Sdružení výtvarných umělců Vysočiny a Klubu výtvarných umělců Horácka, celkově se na výstavě představilo téměř 40 výtvarníků.
Na výstavu byla převezena všechna díla, která byla představena na přehlídce výtvarných umělců Vysočiny konané v září a říjnu 2013 v Jihlavě. Instalace však byla odlišná, uskutečnila se v několika výstavních sálech a přinesla návštěvníkům možnost zhlédnout díla v jiném kontextu než v Jihlavě.
Návštěvníkům byl k dispozici katalog vydaný za podpory Města Jihlavy a Kraje Vysočiny, ve kterém byli zastoupeni všichni vystavující autoři.
Dokumenty k této akci:
pozvánka na výstavu
Fotografie ze zahájení výstavy:
foto 1foto 2foto 3foto 4foto 5foto 6foto 7foto 8foto 9foto 10foto 11

<- zpět na začátek stránky 

2012
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny dostalo nabídku představit současná výtvarná díla svých členů v dalekém Bzenci v rámci tradičního „Bzeneckého výtvarného podzimu“.

Bzenecký zámek se stává každoročně na podzim místem pořádání přehlídky současného výtvarného umění. Pořadatelé jsou Město Bzenec, Unie výtvarných umělců ČR, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy.

Projekt vznikl v roce 2005 a předpokládal využití netradičních interiérů zámku, který je po částečné rekonstrukci, k pořádání výstav soch, obrazů, fotografií a dalších výtvarných artefaktů současných výtvarných umělců. Každoročně se zde představí několik desítek autorů z České republiky a ze zahraničí (Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Francie a Ruska). Akce trvá 14 dní a vernisáž s kulturním programem je součástí slavností Bzeneckého krojovaného vinobraní.

Na 8. ročník Bzeneckého výtvarného podzimu v roce 2012 byla pozvána dvě významná umělecká sdružení České republiky: Unie výtvarných umělců Olomoucka a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Výtvarní umělci z Vysočiny jsou zastoupeni 18 autory, přičemž každý autor vystavuje 3 až 5 výtvarných děl. V Bzenci se tak představují následující členové SVUV: Boška, Brauner, Brunová, Bubeník, Dörfl, Ewert, Hedbávný, Kába, Kerndl, Kremláček, Kukla, Macek, Milichovská, Nestrojil, Prodělal, Šplíchal, Toman, Waisserová.

Zahájení výstavy se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti v pátek 21. září 2012, úvodní řeč pronesl starosta Města Bzenec. Poté dostali možnost představit svá umělecká sdružení jejich předsedové, za SVUV tedy Pavel Toman, který představil výtvarné aktivity SVUV a vystavující umělce. Zahájení probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a bylo doprovázeno, jak jinak, než ochutnávkou výborných vín místního původu a také domácími zákusky.

Výstava v bzeneckém zámku je otevřena denně až do 6. října 2012. 

Katalog k výstavě:
titulní stranazadní strana
Fotografie z instalace a zahájení výstavy:
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7,Foto 8Foto 9Foto 10Foto 11
Dokumenty k této akci:
článek v Jihlavských listech

<- zpět na začátek stránky 

2011
Národní knihovna v Praze se na SVUV obrátila s nabídkou archivace webových stránek sdružení. Webová stránka SVUV byla vyhodnocena jako kvalitní stránka, která by neměla scházet v projektu WebArchiv. Tento projekt monitoruje a archivuje nejdůležitější kulturní události v České republice. Na skutečnost, že je webová stránka SVUV monitorována a archivována upozorňuje logo umístěné v levé části webové stránky SVUV.

Ve čtvrtek 22.9.2011 v 17.00 hodin byla zahájena výstava purmerendských výtvarníků v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Byl tak naplněn druhý krok dohody, že po výstavě členů SVUV v Purmerendu v roce 2010 bude uspořádána obdobná přehlídka holandských výtvarníků v Jihlavě.
Na výstavu v Jihlavě se nakonec přihlásilo 17 holandských výtvarníků, vystaveno bylo 80 uměleckých děl. Holanďané pojali výpravu do Jihlavy velkoryse, přijeli čtyřmi auty a zahájení výstavy se osobně zúčastnilo 8 holandských výtvarníků. Před oficiálním zahájením výstavy jsme holandské výtvarníky seznámili s historickou Jihlavou a jejími nejvýznamnějšími památkami, navštívili jsme ateliéry Františka Dörfla a Leopolda Habermanna, pozvali jsme holandské přátele na večeři do restaurace ATRIUM.
Při příležitosti výstavy purmerendských výtvarníků byla ze strany OGV vydána skládačka se seznamem vystavujících, obrazovou dokumentací a informativním textem o spolupráci jihlavských a purmerendských výtvarníků. Informativní text připravil předseda SVUV Pavel Toman:
Text o spolupráci jihlavských a purmerendských výtvarníků.
Seznam vystavujících purmerendských výtvarníků.
Obrazová dokumentace vystavených děl.
Fotografie z návštěvy holandských výtvarníků a ze zahájení výstavy:
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7

Při zahájení výstavy vystoupil místostarosta Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek zodpovědný za kulturu a vzdělání, předsedkyně purmerendských výtvarných umělců Ineke Koops a předseda SVUV Pavel Toman. Výstava měla velmi slušný ohlas mezi veřejností i v regionálním tisku:
Článek v Jihlavských listech – 1
Článek v Jihlavských listech – 2

Ve dnech 8. a 9. října 2011 se uskutečnily první Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. V prvním ročníku této akce se na Vysočině do projektu zapojilo 52 výtvarníků. Ze členů SVUV se zapojili Vlastislav Kincl, Leopold Habermann a Pavel Toman.

Dny otevřených ateliérů mají již dlouholetou tradici v Rakousku, ale i v některých krajích ČR. Co to ale vůbec znamená a jak taková událost vzniká? V rámci Dnů otevřených ateliérů mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění – potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě v kamenné galerii.
Jak taková událost vzniká? Výtvarníci na jeden víkend, nebo jeho část, pouze otevřou svůj ateliér, svoji dílnu, svoji galerii. Propagaci a logistiku akce zajišťoval organizátor, tedy Regionální pracoviště PORTA CULTURAE – Vysočina v Havlíčkově Brodě. Součástí mediální kampaně byla distribuce propagačních brožur s mapkami a přehlednými údaji o vystavujících výtvarnících a čase, kdy bude ateliér pro veřejnost otevřen. Veřejnost byla o akci informována i prostřednictvím regionálních médií:
Informace o Dnech otevřených ateliérů v Kraji Vysočina

<- zpět na začátek stránky 

2010
Na jaře 2010 bylo SVUV osloveno spolkem za obnovení sochy T.G. Masaryka v Jihlavě s žádostí o spolupráci. Spolek se snaží shromáždit finanční prostředky na sochu TGM vytvořenou známým sochařem Šlezingerem, která byla po roce 1948 instalována před budovou jihlavského gymnázia, v 50. letech na příkaz komunistického režimu však tajně odvezena a zcela rozbita. Spolek za obnovení sochy TGM se snaží shromáždit finanční prostředky na obnovení sochy. SVUV bylo požádáno o pomoc při uspořádání aukce uměleckých děl. Do aukce věnovali bezplatně svá díla i někteří členové SVUV: Boška, Dörfl, Macek, Kába, Pavelcová, Habermann, Kukla, Toman. Samotná aukce se uskutečnila 16.4.2010 v Horáckém divadle v Jihlavě v rámci benefičního koncertu. Všechna výtvarná díla byla v aukci prodána, celkový výtěžek činil 63.000,- Kč a byl v plné míře věnován do fondu na obnovení sochy TGM. Informace o úsilí za obnovení sochy TGM na www.tgmjihlava.cz

Členská výstava SVUV se v roce 2010 konala v Jihlavě. Od 16. září 2010 do 30. října 2010 vystavili členové sdružení především novinky ze své tvorby v Galerii Hotelu Gustav Mahler v Křížové ulici v Jihlavě.
Výstava v Galerii Hotelu GM byla organizována tradičně formou salónu, což znamená, že výběr děl na výstavu byl ponechán na každém vystavujícím. Prostor galerie v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera je dosti rozsáhlý, své výtvarné práce (3-4 díla od každého autora) zde proto mohlo prezentovat 21 členů sdružení:
Boška Jindřich, Brauner Vladimír, Brunová Svatava, Bubeník Josef, Dörfl František, Ewert Paul, Hedbávný Jaroslav, Kába Arnošt, Kerndl Lubomír, Kincl Vlastislav, Kremláček Josef, Kukla Ladislav, Luňák Hynek, Macek Josef, Milichovská Eva, Nestrojil Milan, Pavelcová Alice, Petrov Pavel, Prodělal Josef, Šplíchal Zdeněk, Toman Pavel.
Dokumenty k této akci:
článek v Jihlavských listech

Nejnáročnější akcí roku 2010 byla výstava SVUV v holandském Purmerendu, partnerském městě Jihlavy. Komunikace s holandskou stranou a příprava probíhala celý rok. Vzhledem k omezenému prostoru ve výstavní síni na radnici v Purmerendu musel být proveden výběr vystavujících. SVUV tak reprezentovalo 15 členů:
Boška, Brunová, Dörfl, Ewert, Habermann, Kába, Kasalý, Kremláček, Kukla, Macek, Milichovská, Nestrojil, Pavelcová, Šplíchal, Toman
Přepravu uměleckých děl do Purmerendu a zpět zajistili členové Habermann a Toman vlastními vozidly, také výstavu instalovali. Zahájení výstavy se kromě jmenovaných zúčastnila i paní Habermannová a Paul Ewert. Holandská strana při příležitosti výstavy vydala dva katalogy, výstava měla v Purmerendu značný ohlas, články v tisku vyšly v lokálním tisku v Purmerendu i v Jihlavských listech.
Dokumenty k této akci:
článek v Jihlavských listech
článek v purmerendských novinách
katalog k výstavě č. 1
katalog k výstavě č. 2

<- zpět na začátek stránky 

2009
Celkově byl rok 2009 méně hektický ve srovnání s předchozími dvěma roky.
V průběhu roku připravovány některé projekty, např. projekt s umělci z Dolního Rakouska (projekt nakonec neschválen a nerealizován), projekty spolupráce se zahraničím – Purmerend v Holandsku, region Champagne-Ardenne apod.

Po dlouhé a usilovné práci se podařilo zprovoznit webovou stránku SVUV. Podařilo se zaregistrovat nejvýstižnější doménu se zkratkou sdružení: www.svuv.cz

V srpnu 2009 se uskutečnila spolková výstava ve Velkém Meziříčí v klubu Jupiter
za účasti 18 členů SVUV. Velmi zdařilá instalace ve spolupráci s pracovníky Jupiter klubu. Výstava byla dostatečně prezentována v regionálním tisku –
v Jihlavských listech, v novinách Velkomeziříčsko a v třebíčských novinách.

Dokumenty k této akci:
článek v Horáckých novinách

<- zpět na začátek stránky 

2008
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny zahájilo ve čtvrtek 14. února 2008 (trvání výstavy do 30. března 2008) velkou výstavu svých členů v Muzeu Prostějovska – v galerijním domě Špalíček.
Celkem 27 členů sdružení se rozhodlo představit to nejlepší ze své tvorby ve vzdáleném Prostějově. A již první ohlasy při vernisáži ukázaly, že výtvarníci z Vysočiny svému kraji ostudu neudělali.
Expozice v galerijním domě Špalíček byla precizně připravená díky kurátorovi prostějovského muzea panu Pavlíčkovi, vystavené artefakty s citem rozmístěné a výborně nasvětlené. Muzeum Prostějovska připravilo pro výstavu vkusné pozvánky, plakáty a nakonec vydalo i barevný katalog se stručnou charakteristikou vystavujících autorů a příklady jejich tvorby.

Na podzim 2008 se uskutečnila přehledná výstava regionálních umělců Vysočiny v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v budově na Masarykově nám. 24. OGV poskytla pro výstavu veškeré prostory této budovy, stálá sbírka byla na dobu výstavy svěšena. Kromě členů SVUV se na výstavě prezentovali také členové Klubu výtvarných umělců Horácka. Při příležitosti výstavy byl vydán za podpory Města Jihlavy a kraje Vysočiny reprezentativní katalog.

Ve středu 19. listopadu 2008 se uskutečnila ve spolupráci se „Společenství za postavení pomníku G. Mahlera v Jihlavě“ veřejná aukce uměleckých děl.
Jednalo se o dlouho zvažovaný pokus o první veřejnou aukci uměleckých děl v Jihlavě. Využito benefičního charakteru aukce ve prospěch postavení pomníku G. Mahlera. Městem Jihlava byly zdarma poskytnuty prostory pro předaukční výstavu v Bráně Matky Boží v Jihlavě i pro vlastní aukci konanou v gotickém sále staré jihlavské radnice. Pro aukci byl připraven aukční katalog – tento pak zdarma vytiskla radnice – cca 60 kusů. Radnice také umístila elektronickou podobu aukčního katalogu na webové stránce města Jihlavy. Výsledek aukce byl vynikající – byla prodána díla za 111.000,- Kč, čistý výtěžek předaný „Společenství za postavení pomníku G. Mahlera“ – 60.700,- Kč.

Dokumenty k této akci:
Výtvarná Vysočina 2008 – úvodní slovo předsedy SVUV PhDr. Pavla Tomana

Výtvarná Vysočina 2008 – úvodní slovo Mgr. Daniela Nováka, zástupce ředitele OGV

Výtvarná Vysočina 2008 – úvodní slovo PhDr. Oskara Brůži, koordinátora UVU ČR

<- zpět na začátek stránky 

2007
V roce 2007 uspořádány členské výstavy SVUV ve dvou městech:
Květen 2007 – Třebíč
Červen 2007 – Jaroměřice nad Rokytnou
Pozitivně hodnocena zvláště výstava v Třebíči – vhodný prostor, velmi pěkné zahájení, dobré rozmístění a nasvětlení vystavených prací, solidní návštěvnost, odezvy v tisku.
Po přesunu do Jaroměřic nad Rokytnou počet vystavených děl redukován v souvislosti s menší výstavní plochou.

V listopadu 2007 se uskutečnila fotografická výstava členů SVUV v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově, své fotografie zde vystavili členové SVUV – Klukan, Petrov, Prodělal, Hedbávný, Pavelka, Brauner.

<- zpět na začátek stránky 

2006
V roce 2006 uspořádána v červenci a srpnu členská výstava v křížové chodbě hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, výstava měla slušnou odezvu a byla reprezentativní přehlídkou tvorby současných členů SVUV. Jedinou nepříjemnou událostí v závěru výstavy byla krádež obrázku p. Kremláčka, obrázek naštěstí nalezen nepoškozený Městskou policií v Jihlavě, p. Kremláček věnoval nálezcům obrázek.

Pavel Toman
předseda SVUV